DUCHCOVSKÁ SVAŘOVNA a.s.

člen českého stavebního holdingu enteria a.s.

Reference

Seznam nejvýznamějších stavebních prací, provedených za posledních 6 let


VÝMĚNA KOLEJNIC TRATI PAVLOVICE – OŠELÍN

(duben 2011)
reference
 • Investor: SŽDC Praha, s.o. Stavební správa Praha
 • Hlavní zhotovitel stavby: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.
 • Výkon: nakládka kolejnic, přeprava na stavbu s kompletní výměnou kolejnic, naložením a odvozem výzisku
 • Smluvní cena: 2 311 146 kč
 • Kontaktní osoba: ing. Pavel Mužík, výrobní nám. kolejových staveb, tel. 602 693 433

VÝMĚNA KOLEJNIC TRATÍ ŘEHLOVICE – TRMICE A ÚPOŘINY OHNÍČ

(duben 2009)
reference
 • Investor: SŽDC Praha, s.o. SDC Ústí n. Labem
 • Hlavní zhotovitel stavby: Chládek & Tintěra Litoměřice, a.s.
 • Výkon: regenerace kolejnic se svařením do dlouhých kolejnicových pásů,včetně dovozu na stavbu s kompletní výměnou kolejnic, naložením a odvozem výzisku
 • Smluvní cena: 3 523 510 kč
 • Kontaktní osoba: ing. Pavel Jakoubek, ředitel závodu kolejových staveb, tel. 602 375 409

VÝMĚNA KOLEJNIC V 1. TK SVĚTEC OHNÍČ A 1.TK Č. ZLATNÍKY – MOST

(listopad 2007)
reference
 • Investor: České dráhy, a.s. Praha
 • Výkon: svaření kolejnic do dlouhých kolejnicových pásů, dovoz na stavbu s kompletní výměnou kolejnic, naložením a odvozem výzisku. Vybudování bezstykové koleje
 • Smluvní cena: 3 098 122 kč
 • Kontaktní osoba: ing. Jiří Valeš, přednosta ST Most, tel. 602 119 614

Průjezd žst. Kolín

(srpen 2007)
reference
 • Investor: SŽDC Praha, s.o. Stavební správa Praha
 • Hlavní zhotovitel stavby: OHL ŽS Brno, a.s.
 • Výkon: přeprava kolejnic UIC 60 dlouhých 75m z Třineckých železáren, jejich výměna,   nakládka inventárních kolejnic, složení na úložišti
 • Smluvní cena: 887 277 kč
 • Kontaktní osoba: Mamula Lukáš, stavbyvedoucí, tel.602 532 438