DUCHCOVSKÁ SVAŘOVNA a.s.

člen českého stavebního holdingu enteria a.s.

lide

Duchcovská svařovna, a.s.

člen českého stavebního holdingu Enteria, a.s.

Naší společnost založili dva akcionáři: Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice a Chládek a Tintěra Pardubice a.s. vkladem každý 50 %. Svoji činnost společnost zahájila 1.3.2005.

Snahou obou společností bylo pokračovat ve stykovém odtavovacím svařování ve stabilní svařovně v Duchcově, které zde probíhalo od začátku sedmdesátých let minulého století ať už v podání Traťové distance Most, tak poté Traťové strojní stanice Ústí nad labem.

Na činnosti společnosti se podílí 21 zaměstnanců. Je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1598. IČO: 272 64 483. DIČ: CZ 272 64 483.


Máme oprávnění pro stykové odtavovací svařování pro:


Máme certifikaci na:

 • systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 (stáhnout PDF)
 • systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 (stáhnout PDF)
 • systém managementu kvality ve svařování dle ČSN EN ISO ISO 3834 (stáhnout PDF)
 • ECM - osvědčení pro subjekt odpovědný za údržbu (stáhnout)
 • ECM - osvědčení pro funkce údržby (stáhnout)
 • politika Duchcovské svařovny v oblasti QMS+EMS+ECM (stáhnout PDF)
 • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 (stáhnout PDF)

Máme platné Živnostenské listy na:

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů (stáhnout)
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování (stáhnout)
 • Velkoobchod (stáhnout)
 • Zámečnictví (stáhnout)

Veškerá zařízení, budovy, pozemky a soupravy SDK jsou v našem vlastnictví.

Hlavní náplní výroby je regenerace kolejnic, jejich svařování do dlouhých kolejnicových pasů, jejich přeprava, skládání a výměra v koleji.

Další službou je výroba přechodových kolejnic všech tvarů, svařování žlábkových kolejnic NT1 a jazyků tramvajových výhybek.

Další doplňkovou službou je stavební činnost na železničním svršku a výroba zámečnických konstrukcí.