DUCHCOVSKÁ SVAŘOVNA a.s.

člen českého stavebního holdingu enteria a.s.

vymena kolejnic

výměna kolejnic

Výměna kolejnicových pásů pomocí soupravy SDK II

SDK II je ucelená souprava nákladních vozů upravených pro přepravu dlouhých kolejnicových pásů, speciálních vozů s manipulátorem a vyměňovacím vozíkem. Pomocí nich je možné provádět šetrnou výměnu kolejnic, jejich skládání jak do středu koleje, tak na hlavy pražců a nakládání na SDK II.

Staré kolejnice jsou vyjímány z podkladnic a ukládány do osy přes vyměňovací vozík. Souběžně jsou do prázdných podkladnic naváděny kolejnice nové, přímo ze soupravy SDK II, které jsou pomocí manipulátoru odebírány z přepravních vozů. Výměna probíhá tažením celé soupravy lokomotivou.

K vlastní výměně kolejnic je kromě stabilní posádky SDK ( 5 pracovníků ) potřeba dostatečného počtu pracovníků, kteří pomáhají navádět pasy, mění staré pryžové podložky za nové, povolují, dotahují upevňovadla a stykují jednotlivé pásy.


vymena vymena