DUCHCOVSKÁ SVAŘOVNA a.s.

člen českého stavebního holdingu enteria a.s.

nase sluzby

naše služby ve svařovně

 • odtavovací stykové svařování kolejnic všech tvarů, jazyků tramvajových výhybek a svarů přechodových kolejnic
 • ekologická služba - regenerace užitých kolejnic všech tvarů
 • výroba přechodových kolejnic tvarů S 49/R 65, S 49/UIC, UIC/R 65, S 49/NT1
 • defektoskopická ultrazvuková kontrola kolejnic a svarů
 • měření nových i starých svarů elektronickou latí s grafickým výstupem
 • navařování kolejnic LIS na požadovanou délku dle dohody

Naše další služby

Kompletní logistické služby

 • převozy kolejnic na plošinových vagónech
 • převozy dlouhých kolejnicových pásů do délek až 300 bm
 • dlouhodobé i krátkodobé pronájmy plošinových vagónů
 • pronájmy soupravy SDK II

Provádění stavebních výkonů na železničním svršku

 • výměny, složení nebo naložení kolejnicových pásů v koleji pomocí soupravy SDK II
 • výměny pražců, kolejnic a další práce na železničním svršku

Nabízíme uložení a střežení Vašich kolejnic ve svařovně do doby použití


sluzby sluzby sluzby

Ceny

 • Ceny jsou stanoveny na jednotlivé výkony
 • Nabízíme možnost smluvních cen na jednotlivé zakázky
 • Nabízíme množstevní slevy
 • Ceník tvoří samostatnou přílohu
„Nabízíme Vám bezplatnou konzultační návštěvu našeho technika, který zpracuje technologii a cenovou nabídku”

Záruční podmínky

 • Na námi vyrobený svar na novém materiálu dáváme záruku 5 let.
 • U užitého materiálu minimálně 2 roky, delší dobu dle dohody - při dodržení řádné údržby včetně upínací teploty koleje.